Green Key

We behaalden in 2020 de eerste keer de groene sleutel! De green key is een internationaal label voor milieuvriendelijke logies.

Volgende acties worden reeds genomen:

In het kader van de green key ondertekenden we ook volgende MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) verklaring:

MVO-VERKLARING

De Grote Linde wil voldoen aan de volgende afspraken:

■ Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.

■ Wij informeren onze werkrelaties (klant/opdrachtgever, vakgenoten en leveranciers) dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

■ Wij maken transparante afspraken met de klant/opdrachtgever en/of leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.

■ Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact heeft, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid.

■ Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.

■ Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk (steun aan Pa’i Puku in Paraguay).

■ Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf (verdere zoektocht naar groene energie).

■ Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van (kantoor)materialen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk.